Handelsbetingelser mv.

Forbehold for ændringer
SunFlux ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne webside. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug
Misbrug af SunFlux ApS/sunflux.dk vil politianmeldes.

Priser
Alle priser på SunFlux.dk oplyses inkl. 25% moms i danske kroner (DKK).

Betaling
Du kan betale med MobilePay, VISA, MasterCard, Maestro, VISA Elektron og Dankort, hvilket vises nederst på webshoppen. Der pålægges ikke gebyr ved betaling med MobilePay eller betalingskort hverken for erhvervsdrivende eller private. Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.

Fremsendelse af tilbud, og fejl på hjemmesiden/bestillinger
Den til kunden fremsendte bestillings beskæftigelse er ikke at betragte som en aftale men udlukkende som et tilbud, og der er først indgået en aftale når SunFlux.dk har fremsendt en endelig ordrebeskæftigelse på købet.

Tilbud på SunFlux.dk er rettet mod privatkunder. I forhold til erhvervskunder er der alene tale om en opfordring til at gøre tilbud.

Vi forbeholder os ret til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden, da disse er automatisk beregnet. Ligeledes forbeholder SunFlux.dk sig ret til at begrænse antallet af solgte enheder til særlig markedsført pris, da vi altid vil prioritere salg til private.

Mailen der modtages efter at en ordre er gennemført er således alene en kopi af indkøbskurven, og ikke SunFlux.dk’s accept på at handlen gennemføres. I de tilfælde, hvor ordremængden ikke accepteres, vil køber blive kontaktet af kundesupport hurtigst muligt.

 

Deltagelse i konkurrencer
Du kan altid deltage i vores konkurrencer uden at være tilmeldt vores nyhedsbrev. Du sender blot dit svar til kundeservice@sunflux.dk (husk at skrive kunkurrencens navn i emailens emnefelt)

Børn og unge under 18 år
Du skal være fyldt 18 år for at handle på www.sunflux.dk – er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

For at du kan indgå aftale med os på sunflux.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Når der indsamles personoplysninger via vores website sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret præcis om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Når du handler på vores website, kan du vælge at tilmelde dig vores nyhedsbrev – vi udsender kun nyhedsbreve til dig hvis du i forbindelse med din handel, aktivt har afkrydset feltet “Modtag nyhedsbrev”, en afkrydsning er dit udtrykkelige samtykke – du kan til hver en tid afmelde dig nyhedsbrevsfunktionen, enten via link i bunden af det udsendte nyhedsbrev, eller ved at sende os en mail.

Følgende fra SunFlux Aps har adgang til de oplysninger, der registreres om dig:
Mike Andersen, Thomas Hornsyld, Henriette Remod

Den dataansvarlige på sunflux.dk er Mike Andersen

 

Persondatapolitik

Kundeoplysningerne transmitteres via SSL certificeret kryptering.

Vi opbevarer alle kundeoplysninger krypteret på SQL server i lukket datamiljø.

Vi foretager kun registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Som registreret hos SunFlux.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig og kan altid kontakte os, for at få dine data slettet. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kundeservice@sunflux.dk.


Dine persondata – så som navn, leveringsadresse, mail og tlf., videregives til vores fragtleverandør/databehandler i forbindelse med afsendelse/ekspedition af din bestilling/forsendelse samt til brug for fremsendelse af dine track and trace informationer. Dine persondata sælges ikke og videregives ikke på anden måde til tredjemand, end som ovenfor foreskrevet.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her


Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til salg@sunflux.dk. Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
www.forbrug.dk
Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby
kfst@kfst.dk
41 71 50 50 (Hverdage 9-12)

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

SunFlux ApS

Tlf: 43474272
Mail: salg@sunflux.dk

Att.: Kundeservice,  Faktura nr.: xxxxx
Roholmsvej 10K, 
2620 Albertslund
Danmark


– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato

(*)Det ikke relevante udelades

Fortrydelsesret

Erhvervsdrivende

Fortrydelsesret gælder ikke for erhvervsdrivende.

 

Reklamation

Erhvervsdrivende

Du har som udgangspunkt som erhvervsdrivende ikke nogen reklamationsret, evt. reklamation skal ske straks, når du konstaterer en fejl eller mangel. Du skal allerede ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af, om varen er mangelfuld. Du er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, du finder ved undersøgelsen, og du kan ikke senere påberåbe dig mangler, der kunne konstateres ved undersøgelsen. Du kan heller ikke påberåbe dig mangler, hvis du undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som du, ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Du er forpligtet til at dække vores omkostninger ved reklamationer der er ubegrundede, eller mangler, som vi ikke hæfter for.

Hvis du er berettiget til at påberåbe dig en misligholdelsesbeføjelse overfor os (det være sig ophævelse af købet, forholdsmæssigt afslag eller erstatning), er vi ikke forpligtet til at opfylde dine krav, men vil dog i vides omfang tilbyde at hjælpe bedst muligt.

Vi skal kontaktes inden varen sendes retur, og varen må ikke sendes til os, da vi ikke råder over eget lager. Hvis du sender varen til os, vil varen ikke blive modtaget, og du har selv ansvaret for den videre håndtering.

 

Hvis du har fået defekte eller fejlleverede varer, eller du ønsker at reklamere over en vare, skal du kontakte os på vores e-mailadresse: salg@sunflux.dk med overskriften ”reklamation” samt beskrivelse af fejlen. For at sikre en hurtig sagsbehandling, skal du altid vedhæfte en kopi af din faktura. Efter vi har modtaget reklamation, vil du blive kontaktet af os med instruktioner om den videre proces.

Er reklamationen berettiget og godkendt af vores sælger, vælger sælger, om varen ombyttes, eller beløbet for den købte vare refunderes. Vores sælger kan anmode om, at den reklamerede vare sendes til sælgeren på nærmere angivet adresse. Du betaler for returnering af varen, der sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk at få en kvittering for afsendelse, da denne kvittering hvis ønsket skal udleveres til os eller sælgeren som dokumentation. Gem postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer.

Vi dækker ikke generelle indirekte tab, eller udgifter til håndværkere eller andre udgifter i forbindelse med demonteringen og genmonteringen af en reklamationsvare.

Enhver tvist mellem dig og os, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret. Tvister skal afgøres ved retten i Aarhus som aftalt værneting.

 

 

Private

Private har 24 måneders reklamationsret, og en evt. reklamation skal ske inden for rimelig tid, når du har konstateret en fejl eller mangel. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Vi skal kontaktes inden varen sendes retur, og varen må ikke sendes til os uden forudgående aftale.

Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet. Hvis du har fået defekte eller fejlleverede varer, eller du ønsker at reklamere over en vare, skal du kontakte os på vores e-mailadresse: salg@sunflux.dk med overskriften ”reklamation” samt beskrivelse af fejlen. For at sikre en hurtig sagsbehandling, skal du altid vedhæfte en kopi af din faktura. Efter vi har modtaget reklamation, vil du blive kontaktet af os med instruktioner om den videre proces. Returnering af varen kan ofte undgås, hvis du, udover en detaljeret beskrivelse af problemet, fremsender billeder eller en kort film der viser varens defekt, da det derved kan bruges overfor leverandøren som dokumentation.

Gem altid postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer.

Vi dækker ikke generelle indirekte tab, eller udgifter til håndværkere eller andre udgifter i forbindelse med demonteringen og genmonteringen af en reklamationsvare.