Grolys og vækstlys - forstå begreberne i 2022

Teknologien og priserne inden for grolys til planter har ændret sig væsentligt inden for de sidste par år. Det har medført at der er kommet et kæmpe udvalg af LED lamper og pærer fra et væld af leverandør. Nu kan man få både meget avanceret smarte automatiske indendørs køkkenhaver med vandstyring og lys indbygget, til store kraftfulde plantelamper der kan yde langt over 1000Watt - disse bruges typisk af medicinsk cannabis dyrker. Dertil kommer at behovet for lys til overvintring af chiliplanter, citrus og oliventræer også stiller krav til effektiviteten og ydelsen på vækstlamperne.

Når det kommer til valg af grolys, kan man hurtig blive forvirret over alle de forskellige begreber som de forskellige leverandør af plantelamper bruger. Vi har derfor forsøgt at lave en opsamling på begreberne og hvordan du kan sammenligne forskellige leverandørs lamper for at vælge den lampe der passer lige til dine planters behov.

Hvad er Grolys?

Plantelys får planter til at vokse uden eller med kombineret dagslys. Det bruges altså typisk de steder, hvor der ikke rigtigt kommer noget naturligt lys eller som supplering til dagslyset så planterne kan lave fotosyntese. Grolys er særligt velegnet til brug i vintermånederne, hvor de daglige lystimer er minimalt og dermed utilstrækkeligt for at planten kan leve eller vokse. På den måde anvendes grolys også kaldet vækstlys til at supplere med ekstra lys, så planten kan trives og vokse selvom det er vinter.

Grolys er altså LED lys der efterligner sollys således at man kan give sine planter lige det lys de behøver. 

Hvad er lumen?

Kort fortalt, så er lumen en SI-måleenhed der beskriver lysstyrken af en lyskilde. Altså hvor meget lys der bliver udsendt fra lyskilden. Det er dog sådan at mennesker og planter ikke opfatter lys på samme måde, og det er et vigtige fakta, når man skal forstå hvad lumen er. Lumen er en måleenhed som er baseret på den menneskelig øjenfølsomhed, og som du kan se på nedenstående billede hvor lumens kurve er klokkeformet, er mennesket altså mere følsom overfor grønt lys end blåt og rødt lys. Planter derimod er glade for hele spektrummet med det synlige lys, men da Lumen kun måler for det menneskelige øje, fungere denne enhed ikke særlig godt når der snakkes om grolys, da mennesker og planter opfatter lys forskelligt. 

Hvad er LUX?

LUX måler lysintensiteten (ved hjælp af lumen) på et givent område. Jo højere lux tallet er, jo mere lys. LUX bliver målt ved at man ser på hvor mange lumen der er på et areal. Måleenheden for LUX bliver dermed lm/m². Men da LUX afhænger af lumen, som du lige har læst kun bruges til det menneskelige øjenfølsomhed er LUX og lumen ikke særlig brugbare måleenheder til at vurdere grolys og vækstlys. Til gengæld er nedenstående begreber dem du skal bruge til at vurdere dit plantelys med.

Grunden til at LUX og lumen ikke er særlig relevante enheder når det omhandler grolys, kan dog stadig være til hjælp i forståelsen af grolys. 

Som det ses på modellen nedenfor, ses det ved hvilke bølgelængder man kan måle lumens med. Her kan det ses hvordan grafen er klokkeformet, og dermed ikke understøtter det fulde spektrum. Det er grundet at det menneskelige øje ikke er så god til at opfange lys i det blå (300 - 500nm) og røde (600 - 800nm) spektrum. Planter er derimod virkelig gode til at opfange lys i disse bølgelængder, og dermed bruge det til deres fotosyntese. 

Dermed er det ikke relevant at kigge på en lyskildes LUX og lumen, da planter kan opfange meget mere end hvad de to måleenheder kan måle. Man får altså ikke det fulde billede når man bruger LUX og Lumen. 

Lysets bølgelængder

Hvad er PAR?

I modsætning til lumen, som er baseret på den menneske øjenfølsomhed, bruges PAR til at forstå hvilken type lys der er nødvendig for at forstørre planternes fotosyntese. PAR er fotosyntetisk aktiv stråling, og repræsenterer lysets bølgelængder indenfor det synlige område mellem 400-700 nanometer (nm). I dette interval drives fotosyntesen – men nogle steder bedre end andre! Blåt lys (400 - 500 nm) og rødt lys (600 - 700 nm) i det synlige spektrum, er der hvor planter er yderst effektive til at danne fotosyntese. Det er jo præcis de modsatte ender af det synlige spektrum end hvor man måler LUX, dermed endnu en grund til at man ikke kan bruge LUX og lumen til sine planter. 

Vær opmærksom på at PAR ikke bruges som måleenhed, men blot til at vise med hvilket lys planten trives bedst. Til måling anvendes i stedet PPF, PPFD og PPE.

Hvad er PPF?

PPF er fotosyntetisk fotonstrøm og måler den samlede mængde PAR som produceres af et givent lys hvert sekund. PPF måles i mikromol (μmol) pr. Sekund altså: (μmol / s). Dette er en ofte brugt måde at måle grolys på. Den målte PPF angiver ikke hvor meget af lyset der lander på dine planter (det gør PPFD), men derimod hvor effektivt lyset er til at skabe PAR.

Hvad er PPFD?

PPFD er fotosyntetisk fotonfluxdensitet, og måler mængden af PAR der lander på planten. PPFD er således en måling af et specifikt område på din dyrkningsflade og måles i mikromol (μmol) pr. kvadratmeter pr. sekund altså: (μmol / m2 / s). Det er en rigtig god idé at foretage flere målinger, og derfra finde et gennemsnit, hvis du vil finde den sande lysintensitet for en grolyslampe. En enkelt måling er ikke særligt brugbart, da vækstlys generelt er lysest i midten og faldende lysniveau jo længere du kommer ud mod kanten af dækningsområdet. Sikr dig derfor at læse hvordan producenten har foretaget målinger bag på lampens emballage inden du køber grolyslampen. Dette inkluderer måleafstand fra lyskilde, antal målinger for at finde frem til gennemsnittet og min/max målingerne.

Hvad er PPE?

PPE er fotosyntetisk fotoneffektivitet og henviser til hvor effektivt lampen er til at konvertere elektrisk energi til PAR-fotoner, og måles i mikromol pr. Joule altså: (μmol / J). Jo højere resultatet er, jo mere effektivt er et grolys til at konvertere elektrisk energi til PAR-fotoner.

Grolys til planter og spirer

Hvad er Watt

Watt er en enhed der beskriver hvor meget energi din lampe bruger over tid. Enheden for Watt er Joule over sekunder (J/s), hvor joule er den enhed som energi måles i. Når det kommer til grolys, så er dine planter ligeglade med hvor mange watt dine lamper bruger. Det er derfor ikke en enhed der er direkte vigtig for plantevækst. Enheden kan dog blive vigtig for dig, da den kan fortælle dig om hvor dyr lampen er i forbrug, og hvor meget varme lampen udvikler. 

Watt fortæller dig hvor meget strøm din lampe bruger. Derfor er det smartest at bruge en lampe med et lavt antal watt, da dette resultere i et lavere forbrug, og dermed en stører besparelse. 

Når du betaler din elregning vil det være beregnet ud fra enheden kWh (Kilo-watt-hour) som beskriver hvor mange watt man bruger i timen. Det er altså hvor mange tusinde (kilo) watt over en time. 

Udover prisen, giver højere watt også en stører varmeudvikling. I modsætning til LED, vil halogenpærer eller lysstofrør lave meget varme, da de behøver mere energi til at lyse det samme som en LED pærer. Årsagen til halogen og lysstof behøver mere energi, er at der vil gå mere af energien tabt på varme. Derfor bliver halogenpærer og lysstofrør generelt varmere end LED. Derfor bør det være med i overvejelsen ved køb af grolys, da den ekstra varme kan skabe problemer hvis det f.eks. monteres i et lukket system. 

Plantelys DLI

Hvad er DLI - Dagligt lysindtag?

Det kan være relevant at se på hvor meget PAR dine planter vil modtage over tid, fermfor kun at få et øjeblikbillede med PPFD. Der kommer DLI ind i billedet, som er en enhed der beskriver hvor hvor mange fotosyntetisk aktive fotoner der rammer en given plante pr. kvadret meter pr. dag. Hvorimod PPFD viser mange fotosyntetisk aktive fotoner der rammer en given plante pr. kvadret meter pr. sekund.

Dagligt lysintegral (DLI) måles i mol pr. Kvadratmeter pr. Dag (mol · m − 2 · d − 1). DLI er mængden af PAR, der lander på en kvadratmeter overflade over en 24-timers periode. Du kan tænke på dette som ophobning af PPFD over en hel dag. Menneskeligt set kan du tænke på DLI som en plantes daglige kalorieindtag af lys.

 

Find vores store udvalg er grolyslamper hos SunFlux her, eller læs mere om plantelys og vækstlys her.

     

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om hvilket grolys du skal bruge, er du altid velkommen til at kontakte os - Vi står klar med professionel rådgivning!