Algerne i Odense ZOO

LED-teknologi og alger baner vejen for miljøvenlig rensningsmetode i Odense Zoo

Alger har ikke verdens bedste ry, når det kommer til akvarier og de dyr, der bor der. Alger er blandt andet kendt for at optage alt sollys, CO2 og fosfor, hvilket gøre det svært for dyr på havbunden at overleve. Det er en af hovedårsagerne til, at algerne altid er blevet opfattet, som noget, der helst skal holdes nede og fjernes fra vandmiljøet i akvarierne. Men Odense Zoo har set en fidus i at udnytte algerne og gøre dem til et nøgleelement i deres nye rensningsmetode af deres anlæg.

Odense Zoo har over en længere periode kæmpet for at reducere mængden af alger i vandet i deres akvarier. Ligesom i andre institutioner, der har med akvarier at gøre, har alger været et kontinuerligt problem for Odense Zoo. Det har været ressourcekrævende at holde algerne stangen og derfor nødvendigt at tænke ud af boksen, for at komme den problematik til livs. Men hvordan kan algerne udnyttes og bidrage til noget positivt – og ikke kun være en daglig hovedpine for dem, der skal rense anlæggene? Det spørgsmål har været omdrejningspunkt i Odense Zoos nye tilgang til rensning af deres anlæg.Odense Zoo har kigget på metoder til at udnytte algernes egenskaber til deres fordel. Det har vist sig i udviklingen af en algevæg, der renser vandet. På den måde kommer algernes potentiale til sin ret.
Når algerne har gennemarbejdet vandet, kan de genanvendes som gødning. Det er to elementer, der danner basis for Odense Zoo nye, miljøvenlige rensningsanlæg.


Bæredygtige prutter og alger

Der findes flere end 30.000 forskellige former for alger. Heriblandt mikroalger og makroalger. Alger skaber bl.a. fotosyntese, som giver dem mulighed for at skabe deres egne kulhydrater. Algernes egenskaber er mange og brogede. De er velegnede som dyrefoder, gødning og spiller nu også en stor rolle i det naturlige og miljøvenlige rensningsanlæg i Odense Zoo.
Ligesom mennesker, så prutter fisk og havdyr og når de prutter, bliver der skabt alger i vandet. Det betyder, at akvariet bliver nødt til at gennemgå en rensningsproces. Rensningsprocessen kan foregå ved brug af forskellige metoder, heriblandt rensningsmetoder med brug af klor og regelmæssige vandskift.
Anvendelsen af klor er er den mest traditionelle form for rensning af akvarier. Desværre har brugen af klor en række negative konsekvenser for mange havdyr, heriblandt søløver, der kan få synsnedsættelse ved at begive sig i vand med klorindhold. En anden måde at vedligeholde akvarier på er ved regelmæssige vandskift, men det er enormt ressourcekrævende, hvis man har at gøre med flere tusinde liter vand.
Derfor er er det langt mere optimalt at udnytte fiskenes prutter og de alger de skaber, til at rense og vedligeholde akvarierne. Det skåner dyrene, miljøet og økonomien for de institutioner og virksomheder, der har store akvarier.


Fordelagtig rensningsproces

Som nævnt tidligere, har alger altid være en torn i øjet for bl.a. Odense Zoo og det blev tid til forandring. Dyrepasser, Janus Torborg Hansen, fra Odense Zoo har opfundet den nye metode, hvor algerne gavner økosystemet, samt reducerer ressourceforbruget på bl.a. gødning og vedligeholdelse af akvarier. 

Alger optager kvælstof og fosfor, når de vokser og på den måde fungerer de, som et naturligt rensningsanlæg, der reducerer mængden af CO2 i atmosfæren, samt kvælstof og fosfor i vandmiljøet.Når algerne vokser og har optaget en stor mængde kvælstof og fosfor, bliver vandet cirkuleret rundt i akvariet ved hjælp af en vandpumpe. I løbet af rensningsprocessen bliver det algeholdige vand ført ned til algevæggen, som i grove træk fungerer som en algefarm. Algerne sætter sig fast på algevæggen, hvorefter de bliver separeret fra vandet. Herefter bliver det rene vand igen pumpet tilbage til akvariet.
Da algerne indeholder essentielle mængder af omega 3 fedtsyrer, vitaminer, mineraler, proteiner og fibre, er de helt optimale, som gødning - hvilket da også er endestationen for algerne i Odense Zoo.
Den miljøvenlige rensningsproces har gjort det muligt for Odense Zoo at vedligeholde deres anlæg på en måde, som ikke skader dyrene, og tilmed sparer på ressourcerne for både personalet og miljøet.

Lys er en afgørende faktor for algevæggen

Ved at vælge den rigtig LED plantevækstlampe får planterne lige det, de har brug for. Plantelys er effektivt til at supplere sollyset, især i vintermånederne, hvor dagtimerne er kortere. Fordelen ved at anvende en LED vækstlampe er, at den bruger 90% mindre elektricitet og har en forventet levetid på over 30.000 timer, hvilket er 10 til 50 gang længere, end hvad de traditionelle lysstofrør og lamper kan klare. 

Med SunFluxs SunLight LED vækstlampe har Odense Zoo nu fået mulighed for at pleje plantevæggen på bedst mulig vis.
Vores LED vækstlyst er bl.a. effektiv fordi, det bidrager med det helt rette lys i de rette mængder, som giver algevæggen optimale forhold til en sund og effektiv vækst. De hvide vækstdioder fra LED-teknologien er med til at give algevæggen højere og stærkere skud samt kraftigere rødder.

LED vækstlys giver algerne mulighed for at optage den rette mængde lys, hvilket medfører en større algeproduktion. LED plantevækstlampen kan klare sig i flere forskellige miljøer, heriblandt områder med store mængder fugt og damp, da den er vandtæt og derfor sagtens kan holde til de forhold der er omkring algevæggen.